17 stycznia spotkaliśmy się, by pośpiewać kolędy, pastorałki. Począwszy od tych bardzo popularnych z XVII i XVIII po nieznane szerzej kolędy patriotyczne, które ściśle wiązały się z wydarzeniami historycznymi, jak powstanie styczniowe czy II wojna światowa. Tradycja wspólnego śpiewania, w naszym przypadku,  to nie tylko wartość płynąca ze śpiewania określonego rodzaju pieśni religijnych, ale też okazja do poszerzenia wiedzy na temat  uwarunkowań historyczno-kulturowych, które miały wpływ  na kształtowanie się tego gatunku w ciągu minionych stuleci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *