Projekt „Questy o zdrowiu” tworzy zadania zdrowotne dla osób w wieku 60+ , młodzieży ze Szkolnych Kół Wolontariatu oraz mieszkańców Krakowa, głównie osiedla Krowodrza; Prądnik Biały i Czerwony poprzez promocję zdrowia wraz ze szczegółowym programem profilaktycznym oraz edukacyjnym. Do końca listopada 2017 roku zostanie zrealizowany program prozdrowotny promujący zdrowy styl życia dla wszystkich grup społecznych w tym w szczególności seniorów i młodzieży, który udostępniony zostanie w formie warsztatów profilaktyki zdrowotnej z zaproponowanymi formami aktywności fizycznej w okresie letnim.

Questing to rodzaj gry polegającej na odkrywaniu dziedzictwa miejsca i tworzeniu tras, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. To one będą tworzone podczas części warsztatu edukacyjnego. W wielu elementach gra ta przypomina podchody i harcerskie gry patrolowe oraz gry miejskie. Także w naszych questach będą zasady m. in. zdrowego stylu życia i odżywiania się i ślady prowadzące do zapieczętowanych skrzyń, a ich odnajdywanie przypomina poszukiwanie skarbów co na końcu zaznaczą uczestnicy pieczątkami specjalnie zaplanowanymi podczas warsztatów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *