Projekt „Uruchomienie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych z wirtualną bazą wiedzy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9. Osi Priorytetowej
Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych.

Organizator – konsorcjum w skład, którego wchodzą następujące podmioty:

  • Lider Projektu – Grupa Interia.pl. sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
    XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300, oraz Partnerzy Projektu:
  • Fundacja Uskrzydleni Wiekiem z siedzibą w Krakowie, ul. Rusznikarska 12A/10; 31-261 Kraków,
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca z siedzibą w Luborzycy, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca,
  • Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Rajska 1, 31-124 Kraków.

 

Głównym celem projektu jest utworzenie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych zlokalizowanego w gminie Michałowice, zwiększającego dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych i ich opiekunów na terenie 4 gmin (Gmina Michałowice, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Gmina Miejska Kraków, Gmina Zielonki). Celem dodatkowym jest utworzenie dedykowanego serwisu www wspierającego realizację działań informacyjno-edukacyjnych zarówno opiekunów nieformalnych, jak również kadr systemów związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi. W ramach wsparcia edukacyjno-doradczego centrum będzie oferować organizację grup wsparcia zarówno w formie spotkań, jak i wirtualnego czata/forum, opiekę i szkolenia zwiększające m.in. kompetencje opiekuńcze, poradnictwo indywidualne (w tym również w formie wirtualnej). Projekt przewiduje także realizację usług odciążeniowych umożliwiając całodobową, profesjonalną opiekę w konkretnych sytuacjach opiekuńczych oraz zwiększenie dostępu do sprzętu medycznego itp. poprzez stworzenie wirtualnej wyszukiwarki takiego sprzętu. Projekt adresowany jest potencjalnie do wszystkich osób niesamodzielnych bez względu na przyczyny ich niesamodzielności lub wiek, a także do ich opiekunów nieformalnych mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie województwa małopolskiego. Udzielane w ramach projektu wsparcie świadczone będzie na obszarze MOF Krakowa. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równości płci zapewniając równy dostęp kobiet i mężczyzn.

Kontakt:

Tel. 511 200 011

Mail:  fundacja@uskrzydleniwiekiem.pl

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU_wer. ost.

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *